Опрема

 • project

  Машина за екструдирање од 5.000 тони

 • project

  Стареење лекување

 • project

  Работилница за лиење

 • project

  Работилница за екструдирање

 • project

  Целосно автоматско стереоскопско складиште Калап за мувла

 • project

  Работилница за мувла

 • project

  Нумеричка контрола линеарна машина за сечење

 • project

  Американска машина за двојно влечење Гленко

 • project

  Вертикални производствени линии на електрофореза за оксидација со целосна автоматизација

 • project

  Автоматски вертикални складишта за готови производи

 • project

  Целосни автоматски линии за пренос

 • project

  Хомогенизирачка печка

 • project

  Површина за вчитување на центарот за физичка дистрибуција

 • project

  Работилница за пакување

 • project

  Центар за физичка дистрибуција

 • project

  Производна линија за профили за изолација на топлина

 • project

  Машина за минирање песок

 • project

  Работилница за третман на отпадни води

 • project

  Вертикален автоматски линеарен контролен центар за оксидација

 • project

  Автоматско управување со складирање

 • project

  Вертикално прскање дрво за производство на жито со двојна намена

 • project

  Вертикален магацин

 • project

  Пречистителна станица за отпадни води

 • project

  Работилница за лиење